Sa velikom tugom smo primili vest da se danas upokojio naš dragi i odani Savetnik krune, prof. dr Dragoljub Кavran, Vitez velikog krsta ordena Belog orla, Vitez 3. stepena Ordena Кarađorđeve zvezde.

Prof. Кavran je bio intelektualac najvišeg ranga, priznati stručnjak za pitanja državne uprave i organizaciju državne administracije, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ekspert Ujedinjenih nacija, čovek sa ogromnim iskustvom i energijom. Bio je prijatelj kojim smo se ponosili.

Njegovoj porodici upućujemo naše duboko saučešće, a Gospodu molitve da ga se seti u svojoj milosti.