Radul Petrović, kao monah Petar
1620
Stefan, zvani vojvoda Šćepac
 Slava, kao monahinja Ana
Damjan
Marko
 Anđelija Martinović
Stijepo
Stanko 1790-1851
 Krstinja Vrbica
Mirko Veliki vojvoda
1820-1867
 Anastasija Martinovic
Nikola I
Vladajući knez Crne Gore (1860-1910)
Kralj Crne Gore (1910-1918)
1841-1921
 Milena Vukotić, 1847-1923
Ljubica, zvana Zorka
Princeza Petrović-Njegoš od Crne Gore 1864-1890