Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar

REHABILITACIJA PRESTOLONASLEDNIKA ALEKSANDRA

Posle obraćanja Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra i prof. dr Olivera Antića u Višem sudu u Beogradu, sud je tačno u 12 časova i 13 minuta doneo sledeće rešenje u predmetu REH 17/15:

„Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, od oca Petra Karađorđevića, rođenog 17.07.1945. u Londonu, u Velikoj Britaniji, na teritoriji proglašenoj za teritoriju Kraljevine Jugoslavije, te se UTVRĐUJE da je Ukaz 392 Prezidijuma Predsedništva Narodne skupštine FNRJ od 08.03.1947. godine ništav od trenutka donošenja, u delu koji se odnosi na Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra, kao i da su ništave sve njegove pravne posledice.

Rehabilitovano lice, Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, smatra se neosuđivanim.