SAOPŠTENJE
KANCELARIJE
NJ.K.V. PRESTOLONASLEDNIKA
A L E K S A N D R A II 

 

PRIJEM U ČAST KONFERENCIJE ”KRUGA”
Beograd, 18. jun 2004. – Nj.K.V. Prestolonaslednik
Aleksandar II priredio je prijem na Kraljevskom Dvoru i večeru na Belom
Dvoru u čast učesnika konferencije ”Krug” koja se održava u Beogradu od
17. do 19. juna.
“Krug“ je grupa koja se bavi inostranim poslovima, a
kojom predsedava Lord Lamont, bivši Ministar finansija Velike Britanije.
“Krug“ su pedesetih godina prošlog veka osnovali bivši Premijer Francuske
Antoan Pine i Konrad Adenauer, bivši Kancelar Nemačke. Grupa je uglavnom
evropsko-američka i čine je članovi Parlamenata, diplomate, pripadnici
obaveštajnih službi, analitičari, pravnici i poslovni ljudi iz preko
dvadeset pet zemalja. Sastaje se dvaput godišnje, jednom u Vašingtonu a
drugi put na nekom mestu s druge strane okeana, sa ciljem da raspravlja
različite teme od interesa, uglavnom vezane za inostranu politiku.
Sastanci “Kruga“ nikada nisu javni a sve što se na njima kaže ostaje
nezvanično. Grupa je veoma ozbiljna i traži dubinske analize i diskusije.

Prijemu su prisutvovali predstavnici diplomatskog kora
i članovi savetodavnih tela Krune.
Pozdravljajući uvažene goste, Prestolonaslednik im se
zahvalio što su došli u Srbiju, i ukratko ih upoznao sa istorijskim i
kulturnim značajem Dvorskog kompleksa na Dedinju.
Lord Lamont, predsedavajući ‘’Kruga’’ zahvalio se
Prestolonasledniku u ime gostiju na njegovoj srdačnoj dobrodošlici, a
zatim pozvao Lorda Howella da prisutnima održi kraći govor.

 

 

 

1998 NJ.K.V. Prestolonaslednik
Aleksandar II
Sva prava zadržana