Skulptura je nastala kao verzija istoimenog dela koje je umetnik radio 1932. godine za Muzej hrvatskih starina u Zagrebu. Na inicijativu i privatnim sredstvima kralja Aleksandra I, od novembra 1933. do aprila 1934. Meštrović je zajedno sa timom klesara radio na izradi skulpture Povijest Hrvata za jedinstvenu vrtnu celinu Dvorskog kompleksa. Delo je dopremljeno maja meseca 1934. i smešteno u vrtni paviljon, naspram glavnog ulaza u Kraljevski dvor i tako dodato u privatnu umetničku kolekciju Kralja Aleksandra I. Povjest Hrvata predstavlja žensku figuru odevenu u stilizovani nacionalni kostim Dalmatinske Zagore, pa ne čudi što se u dokumentima naziva i skulpturom Zagorkinje. Pročišćene površine, ozbiljno lice bez izraza, sa rukama sklopljenim na horizontalnoj površini ploče u njenom krilu odaju utisak savršenog sklada i mira. Ovakav koncept ženskog lika, arhetipa majke mudrosti, nalazi se i u ranijoj Meštrovićevoj skulpturi iz 1908, Moja majka.

Horizontalna ploča na kojoj počivaju sklopljene ruke žene nosi natpis ispisan glagoljicom Povijest Hrvata. U mitologiziranoj viziji jedinstvenog jugoslovenskog prostora u okviru oficijelnog dvorskog vrta ona predstavlja pandan arhetipu ratnika oličenom u liku Miloša Obilića.

  • mermer
  • 206 cm
  • bez sign.
  • Inv. br. 40 /02

Poreklo: otkup Dvora KJ, po nalogu kralja Aleksandra I direktno  od umetnika 1934.