Bronzana maketa Marko Kraljević na Šarcu  nastala je 1933. po porudžbini kralja Aleksandra kao verzija istoimene monumentalne skulpture izrađene za Umetnički  paviljon Kraljevine Srbije na Međunarodnoj izložbi u Rimu 1911. godine. Ta skulptura, visine od oko 5 metara, bila je i simbol izložbe društva hrvatskih umetnika „Medulić“ 1910. godine i otvoreno pokazivala  projugoslovenski stav umetnika. Meštrovićeva zamisao bila je da ova skulptura bude središte ciklusa arhitektonsko-skulptoralne celine Vidovdanskog hrama. Figura konjanika predstavlja mitskog heroja sa izraženom muskulaturom i namrštenim izrazom lica koja podvlači dinarski rasni tip ljudi. Figura Marka Kraljevića, poput antičkih skulptura, predstavljena je naga što ukazuje na vanvremenski kontekst i doprinosi kreiranju vanvremenskog jugoslovenskog nacionalnog prostora. Skulptura sažima dve figure: figuru konjanika i  figuru konja u jednu neraskidivu celinu, koja se  može  tumačiti kao simbioza naroda i države.

  • bronza
  • 90 cm
  • bez sign.
  • Inv.br. 25 /02

Poreklo : otkup Dvora KJ  od umetnika  1933. po nalogu kralja Aleksandra I Karađorđevića