Datum rođenja:  3. mart 1965.godine

Mesto rođenja:  Beograd

Bračni status: oženjen, otac jednog deteta

Nacionalnost:  srpska

Obrazovanje

Magistar pravnih nauka iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodnog javnog prava – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (1986.)

Diplomirani pravnik – Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (1988.), sa prosečnom ocenom tokom studija 9,93.

Profesionalno iskustvo

Četrnaest godina radnog staža na sledećim poslovima:

feb. 2004.

•Kompanija «Dunav osiguranje» a.d. – Generalni direktor

feb. 2003. – feb. 2004.

•Savet ministara Srbije i Crne Gore

•Služba za zakonodavstvo

•Direktor službe za zakonodavstvo

– koordinirajuće aktivnosti u pogledu obezbeđivanja metodološkog jedinstva pravnih propisa,

– davanje mišljenja o usklađenosti pravnih akata Srbije i  Crne Gore sa Ustavnom poveljom

dec. 2000. – jan. 2003.

•Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije

•Savezni sekretarijat za zakonodavstvo

•Savezni sekretar za zakonodavstvo

– koordiniranje i organizovanje aktivnosti u pogledu  obezbeđivanja metodološkog jedinstva pravnih propisa,

– davanje mišljenja o usklađenosti pravnih akata Savezne Republike Jugoslavije sa Ustavom SRJ

feb. 1990. – nov. 2000. 

•Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti

•Projekat «Istorija balkanskih država, naroda i kultura»

•Asistent istraživač na potprojektu «Istorijsko-pravni odnosiSrbije i Jugoslavije i drugih balkanskih država u 20. veku»

– Istraživački rad na polju konstituisanja Kraljevine SHS i suštinskih problema u funkcionisanju države

Publikacije

Autor monografije iz oblasti ustavno-pravne regulative

Autor 15 naučnih radova iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodnog javnog prava

Ostale aktivnosti

Član Inicijativnog odbora za osnivanje Demokratske stranke (prve opozicione stranke posle 45 godina) od 1989. godine.

Narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije na listi Demokratske stranke, član Glavnog odbora DS-a i član Izvršnog odbora DS-a od 1990. do 1992. godine.

Jedan od osnivača Demokratske stranke Srbije, obavljao dužnost predsednika Izvršnog odbora DSS-a od 1992. do 1996. godine. Potpredsednik DSS-a od 1996. do 1998. godine.

Narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije na listi Demokratske stranke Srbije od 1992. do 1997. godine.

Stručni konsultant u pogledu važeće pravne regulative koja se odnosila na Zakon o preduzećima i Zakon o privatizaciji, u kompaniji «International CG» od 2001. godine.

Članstvo u Upravnom odboru kompanije «International CG» od aprila 2003. godine.

Članstvo u Upravnom odboru Javnog preduzeća Službeni list od aprila 2001. godine. Rad na aktivnostima postavke nove i moderne poslovne strategije i politike preduzeća, uspostavljanje poslovne saradnje sa značajnim inostranim partnerima. Aktivnosti na proširenju delatnosti preduzeća. Poboljšanje i modernizacija prodajne mreže preduzeća.

Podelite ovaj članak: