Milorad Savicevic

Potiče iz porodice gradske srednje klase sa univezitetskim obrazovanjem kroz nekoliko generacija. Rođen novembra 1935. u Beogradu gde je završio osnovno i srednje obrazovanje, i diplomirao na Pravnom fakultetu Beogradskog Univetziteta 1960. godine.

Živi u Beogradu i Švajcarskoj. Oženjen, dvoje dece. Govori tečno nekoliko stranih jezika (engleski, italijanski, francuski, ruski).
Profesionalne aktivnosti započeo je kasnih pedesetih. Od 1962. do 1970. radio je u Saveznom Ministarstvu privrede na pitanjima ekonomskih i finansijskih odnosa sa inostranstvom. Od 1973. do 1990. bio je direktor i predsednik upravnog odbora čuvenog spoljno-trgovinskog preduzeća ”Generaleksport” holding. U tom periodu ova kompanija od izuzetne važnosti za srpsku i jugoslovensku ekonomiju tog vremena, prerasla je u pravog giganta sa godišnjim prihodima u milijardama dolara.
Napisao je mnoge stručne tekstove iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Posle napuštanja ”Generaleksporta” radio je u inostranstvu u periodu od 1990. do 2000. godine.

Učestvovao je u organizovanju demokratske opozicije kao jedan od osnivača Reformističke partije Srbije, i učestvujući u formiranju DEPOS-a (Demokratskog Pokreta Srbije); bio je poslanik Saveznog parlamenta u periodu od 1992. do 1996. Sredinom 1998. pridružio se osnivačima DHSS (Demohrišćanske stranke Srbije) i Saveza za promene. Potpredsednik je DHSS.

Posle pobede demokratskih snaga na saveznim i lokalnim izborima septembra 2000., postao je član Veća građana Savezne Skupštine gde takođe ima funkciju Predsednika Komiteta za ekonomske odnose sa inostranstvom, a takođe je i savetnik Skupštine Grada Beograda.
U oktobru 2000., bio je izabran za predsednika ”Geneks” korporacije, i u isto vreme postao je predsednik ”Zastava” grupe.
Godine 2003. ponovo je izabran za poslanika Skupštine državne zajednice Srbije i Crne Gore.