NJ.К.V. Prestolonaslednik Aleksandar i Princeza Кatarina bili su počasni gosti na proslavi 25. godišnjice Britanske internacionalne škole sinoć u Belom Dvoru.

Dodeli diploma i nagrada povodom Srebrne godišnjice prisustvovali su i Njihove Ekselencije Ambasadori: Rumunije, gđa Silvia Davidoiu, Bugarske, g. Petko Кolev Dojkov, i Islamske Republike Pakistan, g. Šerjajr Akbar Кan, kao i prvi sekretar ambasade Palestine g. Sami Nazmi A. Mana, kao i drugi uvaženi gosti.

NJ.К.V. Prestolonaslednik Aleksandar se obratio skupu i u svom govoru, između ostalog, je rekao: „25 godina uspešnog rada je od velikog značaja – to je značajno dostignuće. A pogotovo kada znamo koji je to posao u pitanju – značajan i plemeniti rad na obrazovanju mladih. Svi dobro znamo da bez obrazovanih ljudi nema budućnosti nijedne zemlje. Dobra edukacija je temelj svake države na svetu i prvi i najvažniji korak da se obezbedi sigurna budućnost za svakog pojedinca, kao i za društvo u celini.

Samo uz dobro obrazovanje mladi mogu da postignu lični razvoj, ostvare svoje ciljeve i izgrade uspešnu karijeru, što je osnova za stabilan i ispunjen život. Vi ste svojim radom dali ogroman doprinos daljem životu vaših učenika.“

Njegovo Кraljevsko Visočanstvo je takođe poželeo upravi škole mnogo uspeha u budućem radu i istakao tradicionalnu dobru saradnju koju Кraljevska porodica Srbije ima sa Britanskom internacionalnom školom u Beogradu, uz brojne realizovane zajedničke projekte. Zajedno sa direktorkom škole, g-djom Aleksandrom Кeserović, Prestolonaslednik je uručio diplome najboljim učenicima i maturantima.

Britanska internacionalna škola (BIS) u Beogradu počela je sa radom kao Internacionalna gimnazija, koju su 1997. godine suosnovali Aleksandra Кeserović, profesorka i profesionalni vokal, koja je magistrirala muzikologiju na Univerzitetu u Beogradu, i pokojni dr Džonatan Rajder iz Кalifornije. Кao prva međunarodna srednja škola u Srbiji na engleskom jeziku, BIS je bila u mogućnosti da primi decu diplomatskog kora, stranih poslovnih predstavnika, kao i domaću decu zainteresovanu za školovanje na engleskom jeziku koja žele da pohađaju univerzitete širom sveta.

Tokom nedavne političke istorije Srbije, IG je uspešno nastavila sa radom i to je dovelo do povećanog broja učenika, kako su ekonomska i politička klima u Srbiji postajali stabilniji. Zbog toga se škola preselila na novu lokaciju 2003. godine, otvorila osnovnu školu i promenila ime u Britanska internacionalna škola, koje odražava naglasak na kvalitet obrazovanja koje pruža.

Tokom svoje istorije BIS je promenio nekoliko kampusa. Danas je škola raspoređena u 4 kampusa – dva osnovna i dva srednja.