Slika Sveta porodica sa Sv. Jovanom, Sv. Katarinom i donatorom, oko 1526. rad je venecijanskog slikara Jakopa Negretija, zvanog Palma il Vekijo. Najizraženija povezanost na slici vidi se između svetitelja zaštitnika i naručioca slike koga Sv. Jovan Krstitelj privodi Bogorodici, kao i između naručioca slike i same Bogorodice i malog Hrista. Klasično za dela ovog tipa Palme Vekija, kao i za ovu sliku, jeste da svetitelji i naručilac dele isti prostor. Naručilac je kao i obično predstavljen u molitvenom stavu, i njegov klečeći stav predstavlja jasno utvrđenu hijerarhiju. Crna odežda naručioca jasno ga izdvaja na slici kao osobu drugog sveta. Idilični pejzaž u pozadini sa plavim oblacima u daljini i zelenom livadom na kojoj pastiri napasaju stado, dodatno upotpunjava osećaj vanvremenskog prostora u kojem se scena odvija.

Sliku je kralj Aleksandar I kupio iz kolekcije Benson u Londonu, ličnim sredstvima 1933. godine od kada se nalazi u privatnoj zbirci na Dvorskom Kompleksu.

Ova slika, koja se smatra jednim od najvrednijih dela u kolekciji Dvorskog kompleksa, restaurirana je na inicijativu Prestolonaslednika Aleksandra, a zajedničkim radom srpskih i italijanskih stručnjaka 2005-2006. godine. Restaurocijom je omogućeno pored toga da se slika spase od sigurnog propadanja i da se uoče detalji pejzaža i obrade likova koji pre nisu bili vidljivi.

Jakopo Palma il Vekijo (Jacopo Palma il Vecchio) venecijanski renesansni slikar poznat još i kao Palma Negreti potiče iz poznate slikarske porodice. Pretpostavlja se da je bio Ticijanov učenik kao i umetnika Bonifacija Pitatija. Poznat je po tome da je uveo potpuno novu temu u umetnost, temu sacra conversazione(Sveti razgovori). Njegova dela odlikuje živ kolorit i poseban tretman svetla. Takođe on je veoma poznat po svojim ženskim portretima među kojima se posebno ističe serija u galeriji u Lihtenštajnu. Imao je velikog uticaja na kasnije venecijanske umetnike. Među njegova najznačajnija dela ubrajaju se portreti u Nacionalnoj galeriji u Londonu, Poklonjenje pastira u Luvru, Sv. Petar na prestolu u Galeriji Akademije u Veneciji…