Njihova kraljevska visočanstva Princ Filip i Princ Aleksandar danas zajedno sa porodicom i bliskim prijateljima slave svoj trideset osmi rođendan.

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Princ Filip je brat blizanac Princa Aleksandra i drugi u liniji nasleđivanja prestola, posle Naslednog Princa Petra. Princ Filip je sin Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra, unuk Nj.V. Kralja Petra II i Nj.V. Kraljice Aleksandre. Njegovi kumovi su Nj.V. Kralj Konstantin od Grčke, Nj.V. Kraljica Sofija od Španije i Nj.K.V. Vojvotkinja od Kalabrije.

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Princ Aleksandar je brat blizanac Princa Filipa i četvrti je po redu nasleđivanja prestola, iza starije braće, Naslednog Princa Petra, Princa Filipa i Princa Stefana. Sin je Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra, unuk Nj.V. Kralja Petra II i Nj.V. Kraljice Aleksandre. Njegovi kumovi su Nj.V. Kraljica Sofija od Španije, Nj.V. Kralj Konstantin od Grčke i Nj.K.V. Vojvotkinja od Kalabrije.