Njeno Kraljevsko Visočanstvo Princeza Katarina bila je počasni govornik na otvaranju Generalne skupštine Udruženja evropskih društava za celijakiju (AOECS) 2017, koja se održava u hotelu Crowne Plaza.

Udruženje Srbije za celijakiju je osnovano 2005. godine od strane grupe majki sa decom koja su bolovala od celiakije i do danas je postalo ugledna organizacija koja sarađuje sa brojnim stručnim institucijama iz oblasti zdravstva i proizvodnje hrane. Društvo je od 2008. godine ravnopravni član Udruženja evropskih društava za celijakiju (AOECS) i ove godine je glavni organizator Evropske konferencije za celijakiju sa delegatima iz 35 zemalja Evropske Unije i regiona.

„Drago mi je da se u okviru ove skupštine održava i simpozijum za lekare koji se bave pacijentima koji imaju celijakiju. Moj suprug i ja se trudimo da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna, a posebno deci i otvoreni smo da u budućnosti zajedno ostvarimo neki projekat. Raduje me saradnja našeg i italijanskog ministarstva zdravlja na ovom polju. Veoma sam ponosna na rad moje Fondacije u ovom periodu jer vrednost medicinske opreme koju doniramo iznosi čak 1.730.000 dolara. Nadam se da ćete svi vi koji imate celijakiju imati priliku da se lečite i da imate dobar kvalitet života“, rekla je Nj.K.V. Princeza Katarina u svom obraćanju.

Udruženje Srbije za celijakiju okuplja pacijente i članove njihovih porodica, sa osnovnim ciljem da olakšaju svoje svakodnevne probleme i poboljšaju kvalitet života. Celijačna bolest je autoimuna, sistemska bolest, za koju ne postoji konkterno lečenje, nema leka, već se reguliše posebnom ishranom – dijetom bez glutena, koja je doživotna. Glavna svrha Udruženja je informisanje javnosti o celijačnoj bolesti, kao i poboljšanje kvaliteta života pacijenata i njihovih porodica. Udruženje, zajedno sa partnerima iz AOESC-a, učestvuje u kontroli i procesu obeležavanja prehrambenih proizvoda bez glutena međunarodno priznatih simbolom pšenice.

Glavna svrha ovogodišnje Skupštine je podizanje svesti i znanja pacijenata, medicinskih stručnjaka i javnosti o tome šta treba znati o celijačnoj bolesti, kako održati zdravlje, pravilno sprovoditi dijetu bez glutena i slično.

Nj.K.V. Princeza Katarina sa organizatorima Generalne skupštine Udruženja evropskih društava za celijakiju Nj.K.V. Princeza Katarina na otvaranju Generalne skupštine Udruženja evropskih društava za celijakiju