Kultura obedovanja predstavljala je važan deo dvorskog načina života. Priprema hrane, njeno služenje i postavljanje stola prilikom svečanih obeda bila je pod strogim dvorskim protokolom. Posebna pažnja posvećivana je izgledu pribora i servisa kao i samoj postavci ukrasa na stolu. Bila je to svojevrsna umetnost. Od 18.veka često su angažovani za  takve potrebe arhitekte ili umetnici koji su pravili nacrte za svečane trpeze. Takve trpeze osim posudja od srebra ili porcelana, često su sadržali i ukrase ne retko za samo jednu priliku. O izgledu  svečanih trpeza aristokratije 18. i 19.veka svedoče brojni prikazi umetnika  takvih događaja. Dekoracija svečane trpeze u smislu centralnih ukrasa u vidu figuralnih kompozicija i servisa od različitih dragocenih materijala doživela je vrhunac tokom 18.veka. Trpezom su dominirale projektvane konstrukcije sastvljene od različitih materijala, ukrašene cvećem, voćem i drugim materijalima, svećanjaci, figurine i ogledala. Postojala su dva tipa postavke stola: francuski koji je podrazumevao da svakom učesniku u obedu bude dostupna identična hrana servirana u velikom broju različitih tipova posuda i engleski koji je podrazumevao da svaka zvanica ima svog slugu koji bi prinosio pripremljenu hranu u već odbranim posudama.  Engleski tip posluživanja hrane proširio se tokom 19.veka na celu Evropu. Tokom druge polovine 19.veka prihvaćen je i na srpskom Dvoru, a kasnije u 20.veku uz neke modifikacije bio je zastupljen na  jugoslovenskom Dvoru. Postavku svečanog banketa jugoslovenskog Dvora činili su porcelanski servisi izrađeni u Beču, Majsenu, a posebnu celinu čini Klinkoš servis od pozlaćenog srebra. Sredinom stola dominirao je centralni ukras od srebra ili pozlaćene bronze uvek sa bogatom figuralnom dekoracijom . Predmeti ove namene uvek su predstavljali  izuzetne premere primenjene umetosti  i često su bili okruženi cvetnim aranžmanima.

U Krajllevskom dvoru čuva se veliki broj servisa od porcelana i srebra, proizvedenih u prestižnim evropskim fabrikama tokom 19. i početkom 20. veka. Bečki porcelan, engleski Čelsi porcelan, nemački Majsen i KPM, kao i porcelan proizveden u Rozentalu ili Češkoj samo su deo velikog broja servisa, od kojih su neki nastali i kao porudžbina Kabineta Predsednika 1958. godine.

IMG_2461w IMG_2276w IMG_2250w IMG_2240w

IMG_2238w IMG_2237w IMG_2192w IMG_1931w