Ulje na platnu, visina 71 cm

Beli dvor

Delo ruskog slikara Beljskog predstavlja žanr scenu sa troje dece u zimskom pejzažu i seči drva. Svojstveno umetnikovom maniru, u jakom koloritu, sa izraženim svetlom i jakim tonovima, Beljski oslikava pregalački život seoske dece severnih krajeva međuratnog perioda. Ova kompozicija svakako je jedna u nizu dela Beljskog koja prati život seoske dece.

Nikolaj Petrovič Bogdanov-Beljski

Bogdanov-Belski je rođen u siromašnoj ruskoj porodici, u selu Šitiki, u Smolenskoj Guberniji 1868. Prve pouke o slikarstvu dobio je u ikonopisnoj radionici pri Trojice-Sergejevoj lavri 1883, kasnije na Moskovskoj školi slikarstva, vajarstva i arhitekture do 1889. U periodu od 1894-1895. studirao je i radio na Carskoj Akademiji umetnosti u Petrogradu. Njegovi mentori su bili V. Polenov, V. Makovski, I. Prianikovikov. Pred kraj 1890-ih odlazi u Pariz na usavršavanje.

Beljski je bio aktivan do 1921. godine u Petrogradu, nakon čega se seli u Rigu . Bio je član nekoliko istaknutih ruskih umetničkih udruženja. Od 1914. Bio je izabran za člana Ruske akademije umetnosti.

Beljski se bavio uglavnom žanr kompozicijama sa temama iz života najranjivijih segmenata ruskog društva, portretima i impresionističkim pejzažima. Bio je istaknuti pedagog. Umro je u Berlinu 1945.

Nikolaj Petrovič Bogdanov-Beljski, Mladi radnici, 1929.