Branko Terzić je Ađutant Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra (od 1976), član Krunskog Veća (od 1991) i predstavnik Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra u SAD.

Dr Terzić je nosilac sledećih kraljevskih odlikovanja: Velikog krsta Ordena belog orla, Vitez Velikog oficira Ordena Jugoslovenske krune, Vitez Ordena Sv. Mavrikija i Lazara, Vitez Ordena krila Sv. Mihajla, Vitez (suvereni vojni orden) konstantinijanskog reda Svetog Đorđa i Ordena za zasluge proMeritoMelitenseSuverenogredaMalteškihvitezova.

Međunarodno priznat inženjer energetike, dr Terzić je bivši savezni funkcioner vlade SAD i direktor velikih kompanija. Trenutnoje direktor na Berkeley Research Group LLC i nerezidentiviši saradnik u Atlantskom savetuu Vašingtonu. Takođeje članstalnog Okruglog stola Instituta za električnuenergijuBrukings Global.

Dr Terzić je dva puta bio imenovan od strane američkog predsednika Džordža Buša i potvrđen od strane Senata SAD za komesara Savezne regulatorne komisije za energiju. Bio je u savetodavnim predsedničkim odborima u Nacionalnom savetu za naftu i Nacionalnom savetu za ugalj SAD. Prethodno je bio Državni komesar Komisije za javne službe Viskonsina, a nakon toga predsednik Odbora za trke države ViskonsinBio je na funkciji predsednikaad hoc grupe eksperata za čistiju proizvodnju električne energije Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (Ženeva, Švajcarska).

U privatnom sektoru bio je na položaju izvršnog direktora Centra za energetska rešenja Dilojt (u Hjustonu i Vašingtonu), generalnog direktora i predsednika korporacije YankeeEnergySystem, izvršni direktor ArthurAndersonLLP (iz Vašingtona) i potpredsednik grupe AUSConsultantsiz Milvokija.

Danasje dr Terzić redovan komentator pitanja vezanih za naftui energijunaCNNInternationalatakođedaje komentare zaFoxBusinessNewsi drugemedije.

Njegovi članci i komentari redovno su objavljivani u časopisima posvećenim energetskom sektoru PublicUtilityFortnightly, EnergyBiz, PowerExecutive, DeregulationWatch, NaturalGas, Oil & GasFinancialJournal, kao i u časopisu TheEconomist i drugim izdanjima. Dvonedeljnakolumnadr Terzića, Terzić o strategiji,deset godina je objavljivana uNewPowerExecutive počev od 1999. godine. Terzić je jedan od autora knjige SVETSKA KRIZA: PUT NAPRED POSLE IRAKA (u izdanju Constable, London 2008), koju je priredio Robert Harvi.

Njegova akademska zvanja su Diplomirani inženjer energetike i počasni doktor energetike Univerziteta Viskonsin u Milvokiju i član Reda inženjera. Dobitnik je brojnih nagrada, a izabran je u „hol slavnih“  Forumaza energetsku efikasnost i dobio titulu„Šampion“Ženskogsaveta za energetiku i životnu sredinu. Terzić je služio kao artiljerijskikapetan u rezervi Nacionalne garde države Viskonsin.

Podelite ovaj članak: