Rođen 1942. godine u Beogradu. Posle završene Klasične gimnazije diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1964. godine. Poslediplomske studije iz Međunarodnog prava završio u Londonu.

Član je Advokatske komore u Beogradu i pridruženi član Advokatske komore u Londonu.

Bavi se pretežno međunarodnim privatnim pravom, međunarodnim privrednim pravom, arbitražom i vazduhoplovnim pravom.

Član je Britansko-Jugoslovenskog udruženja pravnika u Londonu.

Za usluge pružene pravosuđu Švedske 1988. godine Kralj Švedske odlikovao ga je Ordenom Polarne zvezde prvog stepena.

Jedan je od osnivača Demokratske stranke i potpisnik je Pisma o namerama. Takođe je među osnivačima Demokratske stranke Srbije 1992. godine.

Od februara do oktobra 2001. godine bio je Zamenik ministra pravde Republike Srbije. Na tom položaju formirao je radnu grupu koja je započela izradu zakona o rehabilitaciji, zakona o sudovima, zakona o nevladinim organizacijama i zakona o političkim strankama.

Objavio je članke u Engleskoj u Current European Law, Impact, The South Slav Journal, The Times i BSSSLA Newsletter. U Jugoslaviji objavio je članke u listovima Danas Pravo, Politika, NIN i Branič.

Izlagao je na seminarima u Kembridžu, Londonu, Harvardu, Essex Univerzitetu i Beogradu. Učestvovao je sa svojim radovima na konferencijama u Kraljevskom institutu za međunarodne poslove Chatham House, Wilton Park i Parlamentu Engleske.

Bavi se advokaturom u Beogradu i Londonu. Oženjen Mirjanom, ima dva sina, Marka i Petra.

Podelite ovaj članak: