Dušan Babac, rođen 8. septembra 1969. godine u Beogradu, ima tri sina. Nacionalnost, Srbin.

Obrazovanje: 

Diplomirao na Rudarsko geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u maju 1995, na Institutu za Hidrogeologiju. Magistrirao na Hidrogeologiji u martu 1998. sa tezom koja se bavi matematičkim modeliranjem neogenoih basena u Srbiji. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji.

Profesionalno iskustvo: 

Septembar 2009 – danas

BDO (revizija, računovodstvo, konsalting), direktor korporativnih komunikacija

Februar 2008 – Septembar 2009

Manpower, direktor za Srbiju

Novembar 2006 – Januar 2008

Logos Public Relations Agency, zamenik generalnog direktora

Septembar 2004 –  Oktobar 2006

Manning Selvage & Lee konsultantska firma za odnose sa javnošću, Beograd, klijent servis direktor

April 2001 – Septembar 2004

Kancelarija Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra II, Beograd, Šef Kabineta

Maj 1995 – Maj 2001

Preduzeće za inžinjering, projektovanje i izvođenje “Balby International”, Beograd, glavni inžinjer geološkog odeljenja i pomoćnik tehničkog direktora.

Druge aktivnosti: 

• Član Krunskog Veća Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra II od septembra 2004.

• Član Rotari kluba “Zemun” od septembra 2003, član Upravnog Odbora od jula 2004.

• Član Srpskog Heraldičkog Društva “Beli Orao” od 1995, podpredsednik Društva od jula 2003.

• Stalni saradnik uglednih specijalizovanih časopisa koji se bave istorijom i tradicijom, francuskog “Gazette des Uniformes” od 1996. i ruskog “Zeughaus” od 1999.

• Objavio više naučnih radova o vojnoj istoriji Srbije u Zborniku Istorijskog Muzeja Srbije iz Beograda.

• Objavio veći broj popularnih članaka u Sloveniji (“Obramba”), Republici Srpskoj (“Aero Glas”), Francuskoj (“Militaria Magazine”) i Japanu (“Air World”), veoma afirmativnih za Kraljevinu Srbiju i Kraljevinu Jugoslaviju.

• Objavio knjigu “Balkan Armies 1914-18” u Velikoj Britaniji 2001. godine kao ko−autor sa profesorom Najdželom Tomasom sa Univerziteta Nortrambija iz Njukastla.

• Ko autor izložbe i knjige “Službeno odelo u Srbiji u 19. i 20. veku” u Srpskoj Akademiji Nauka i Umetnosti (decembar 2001. / maj 2002.) koja je prema “Voice of America” as a “cultural event of the decade in Belgrade”.

Podelite ovaj članak: