Mladen Srbinovic

Prof. dr Mladen Srbinović (Sušica kod Gostivara, 29. novembar 1925 — Beograd, 12. maj 2009.) bio je srpski slikar, akademik SANU, profesor Univerziteta u Beogradu i član Krunskog saveta.

Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti od 1947. do 1951, a postdiplomske studije završio je 1953. godine. Za asistenta u Akademiji likovnih umetnosti bio je izabran 1953. kada je izabran i za člana ULUS-a. Penzionisan je u zvanju redovnog profesora Fakulteta likovnih umetnosti 1988. godine.

Prvi put je izlagao 1948. na Izložbi radova studenata Akademije likovnih umetnosti, a samostalno 1952. godine u Grafičkom kolektivu. Pored mnogih samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, predstavljao je jugoslovensku umetnost na brojnim izložbama. Bio je član Grafičkog kolektiva i grupe Samostalni (od 1952), i jedan od osnivača i članova Decembarske grupe(1955).

Priznanja: Oktobarska nagrada Beograda (1958); Premija za grafiku – Zagreb (1960); Nagrada za slikarstvo na Memorijalu Nadežde Petrović u Čačku (1960); Nagrada za slikarstvo na međunarodnom bijenalu u Sao Paolu (1961); 2. Nagrada za slikarstvo na bijenalu u Aleksandriji;  Oktobarska nagrada Beograda (1974), Sedmojulska nagrada (1984)