Dr Milan Parivodić je advokat, osnivač advokatske kancelarije Parivodić Advokati specijalizovane za strana ulaganja i međunarodno privredno i finansijsko pravo. Profesor međunarodnog privrednog i ugovornog prava pri Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD) Fakulteta za mir Ujedinjenih Nacija.

Član Krunskog Saveta; član ekonomskog Saveta Beogradske Patrijaršije, član upravnog odbora Bečkog ekonomskog foruma, Član Atlantskog Saveta Sjedinjenih Država.

Odlikovan Kralјevskim ordenima Karađorđeve Zvezde trećeg reda i Belog orla prvog reda

Bio partner u advokastskoj firmi Wolf Theiss (2007-2009).

Služio kao ministar u Vladi Srbije:  ministar koordinator ministarstva finansija (2006-2007); ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom (2004-2007). Pre toga predavao građansko i stvarno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1991-2004).

Aktivan u izgradnji pravnog sistema Srbije: poslednja dva zakona na kojima je radio su Zakon o Ulaganjima (2015) i Zakon o rudarstvu i geologiji (2015).

Od 2004 do 2007 sproveo opsežnu zakonodavnu reformu: Zakon o spolјnotrgovinskom poslovanju, Zakon o hipoteci, Zakon o arbitraži, Zakon o restituciji imovine crkvama i drugim verskim zajednicama, Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite intelektualne svojine. Napisao je i Nacrt zakon o denacionalizaciji i građevinskom zemlјištu, nacrt Svojinskog zakonika, projekat novog Zakona o građevini i urbanizmu, i nacrt Zakona o industrijskim parkovima koji nisu usvojeni. Takođe, dr

Parivodić je potpisao CEFTA ugovora (2006). Pokrenuo je i do pola doveo pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (2005-2007). Kada je došao na mesto ministra 2004.g. strane direktne investicije u Srbiju iznosile su 940 miliona američkih dolara, a 2006.g. iznosile su 5,5 milijardi dolara, čime je Srbija postala šampion investicija na Balkanu. Kada je napustio ministratvo finansija 2007.g. javni dug 29% buđeta Repulbike. Posle 5. oktobra 2000 intenzivno je radio na modernizaciji našeg pravnog sistema  i do sada učestovao u pisanju preko 10 zakona, i bio pravni konsultant Svetske banke, Međunarodne finansijske korporacije i drugih.

Diplomirao je 1990. na Pravnom fakultetu u Beogradu sa prosekom 9.38. Magistrirao sa odlikom prava u Beogradu sa temom “Ugovori o ekskluzivnoj distribuciji”. Drugu magistraturu LL.M. stekao je na University College London takođe iz međunarodnog trgovačkog i finansijskog prava. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 2002. doktorirao sa odlikom, odbranivši tezu “Ugovor o franšizingu”. Pravosudni ispit i ispit za patetnog zastupnika položio u Beogradu. Sudski tumač za engleski jezik. Objavio je dve knjige: “Ekskluzivna distribucija u pravima Jugoslavije i Evropske zajednice” (1996.) i “Pravo  međunarodnog franšizinga” (2003.), kao i više manjih monografija i brojne članke na engleskom i srpskom jeziku. Maturirao u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji. Odslužio vojsku u tenkovskoj pešadiji u Nišu.

Supruga Ivana. Otac Olge, Dorotee, Davida, Jovana i Petra. Rođen u Beogradu 1966. godine od oca Slobodana – pravnika i majke Olge – arhitekte.

Podelite ovaj članak: