Popovic Miodrag Mica

Miodrag Mića Popović (Loznica, 12. jun 1923 — Beograd, 22. decembar 1996) bio je slikar, likovni kritičar, pisac, filmski režiser, akademik SANU i član Krunskog saveta.

Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i to Odeljenja likovne i muzičke umetnosti kao dopisni član od 16. 11. 1978, a kao redovni od 12. 12. 1985. Godine i član sledećih odbora: Odbor za Rečnik pojmova iz oblasti likovnih umetnosti; MO odbor za Treći milenijum; MO odbor za proučavanje Kosova; Komisija za zadužbine SANU

Priznanja: Nagrada za slikarstvo na Oktobarskom salonu u Beogradu (1951); Nagrada Matice srpske (1962); Nagrada za slikarstvo u Rijeci (1963); Anale u Rovinju (1965); počasni građanin Loznice (1989); Ravnogorska nagrada za slikarstvo (1995); Kraljevski orden dvoglavog belog orla 1. stepena (posthumno)

Inspirisani njegovim značajnim radom, pokrenuta je nagrada za umetnost „Mića Popović“ koju dodeljuje Fond za afirmaciju stvaralaštva iz Beograda u onim oblastima u kojima je Mića Popović delovao — slikarstvu, književnosti, pozorištu i filmu. Nagrada se dodeljuje pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Stari Grad — Beograd.