Milosav Tešić (pesnik, leksikograf i esejista; redovni član SANU), rođen je 15. novembra 1947. godine u Lješ­tanskom (kod Bajine Bašte). Gimnaziju i Višu pedagošku školu završio je u Užicu, a Filološki fakultet i postdiplomske studije na istom fakultetu u Beogradu.

Živi u Beogradu.

Podelite ovaj članak: