djordje-vid-tomasevic

Prof. dr Đorđe-Vid Tomašević (1927 – 2009.), antropolog, profesor na Bafalskom koledžu Univerziteta u Njujorku i član Krunskog saveta.

Bio je jedan od naših najznačajnijih intelektualaca u dijaspori, profesor, prevodilac, poliglota, pesnik, čovjek izuzetne erudicije, humanista, pedagog.

Njegova dugotrajna univerzitetska karijera počinje pedesetih godina 20. veka na Univerzitetu u Čikagu. Od tada je na više američkih univerziteta (Berkli, Kalifornija, Vašington, Bafalo) predavao fizičku antropologiju, humanu paleontologiju, teorije evolucije, socijalnu i kulturnu antropologiju, komparativnu i strukturalnu lingvistiku, psihološku i psihijatrijsku antropologiju, kao i komparativnu religiju, mit i magiju, istoriju socijalne misli, filozofsku antropologiju, sociologiju i druge srodne predmete.

Autor je i koautor više univerzitetskih udžbenika. Objavio je veliki broj članaka, eseja i kritika u američkim, australijskim, kanadskim, italijanskim, jugoslovenskim i srpskim novinama i časopisima. Karijeru je završio na Univerzitetu u Bafalu 1995, koji mu je zbog njegovih zasluga dodelio počasno zvanje Emeritusa. Odeljenje za antropologiju državnog koledža u Bafalu ustanovilo je čak i nagradu Kolins / Tomašević koja nosi naziv po imenima njihovih dvoje najzaslužnijih profesora — Džun Kolins, prvoj šefici katedre za antropologiju, i Đorđu Vidu Tomaševiću koji je bio drugi po redu profesor antropologije na ovoj katedri.

Pored profesoroskog rada, u opusu Đorđa Vida Tomaševića, značajno mesto zauzimaju prevodi dela srpskih filozofa na engleski jezik, kao i njegovog životno filozofsko delo, monumentalna poema „Milenijada“, objavljena nekoliko godina pre autorove smrti.

Profesor Tomašević je preminuo 2009. godine u San Francisku.