Palavestra Predrag

Prof dr Predrag Palavestra, doktor filozofije, KS, SANU. Dobitnik više nagrada: Aprilska nagrada Sarajeva (1966), Nagrada Milan Bogdanović (1969), Nagrada Đorđe Jovanović (1980) itd. Šef odseka za jezik i književnost SANU. Radio kao urednik književnih časopisa “Književne novine” i “Savremenik”. Čest je književni kritičar u više listova i časopisa. Direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i univerzitetski predavač na Univerzitetima u Londonu, Notingemu, Kopenhagenu, Oslu, Upsali, Zagrebu, Trstu, Univerzitetu Viktorija (The Landsdowne Lectures), Otavi i “Queen’s”-u (Kanada), kao i na Državnom Univerzitetu Zapadni Vašington (Belingam). Predsednik je Srpskog P.E.N. centra i član Savetodavnog odbora “Literary Research” međunarodnog udruženja komparativne književnosti. Rođen je 1930. Oženjen je, ima sina. Živi u Beogradu (Srbija, Jugoslavija).

Objavljena dela, između ostalih: Književne teme (eseji, 1958), Književnost Mlade Bosne (monografija 1965), Posleratna srpska književnost (monografija 1972), Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića, počeci srpske književne avangarde (monografija 1977), Skriveni pesnik: Ivo Andrić (kritička biografija 1981), Kritička književnost (eseji 1983), Nasleđe srpskog modernizma (eseji 1985), Istorija moderne srpske književnosti (književna istorija 1986), Književnost kao kritika ideologije (eseji 1991), Knjige o Andriću (monografija 1992), Književnost i javna reč (komentari 1994), Književne rasprave (eseji 1995) itd.