Prof. dr Slobodan G. Marković je istoričar i politički antropolog. Diplomirao je istoriju na Filosofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Odbranio je magistraturu iz istorijskih studija, na Univerzitetu Kembridž 2000 godine, a doktorirao je na Beogradkom univerzitetu 2004. Bio je gostujući saradik Centra za studije globalne vladavine na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka 2005. i 2007, i gostujući saradnik Helenske opservatorije i Centra za jugoistočnu Evropu pri Londonskoj školi ekonomije 2010. Od 2005. radi na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome je u zvanju vanrednog profesora (od 2010). Na Institutu za evropske studije je u zvanju višeg naučnog saradnika. Od osnivanja (1998) je generalni-sekretar Anglo-srpskog društva. Od 2002. je izvršni direktor Međunarodne (Jugoslovensko-britanske) letnje škole za demokratiju koju organizuju Anglo-srpsko društvo i Centar za jugoistočnu Evropu pri  El-Es-I-ju (LSE). Zamenik je glavnog urednika časopisa The South-Slav Journal (izlazi u Londonu od 1978). Spoljni je saradnik Balkanološkog instituta SANU. Od osnivanja je predsednik „Državne komisije za tajne grobnice posle 12. septembra 1944“. Član je Telenor fondacije – Beograd od 2009. Predsednik je Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije od 2010.

Objavio je knjigu British Perceptions of Serbia and the Balkans, 1903-1906 (Paris, 2000). Kourednik je sledećih knjiga: S. G. Markovich, V. Pavlovic, E. B. Weaver, Challenges to New Democracies (Belgrade, 2004) i Idem, Problems of Identities in the Balkans (Belgrade, 2006). Urednik je knjige: Evropa i zapadni Balkan posle velikog proširenja, Beograd 2005, Objavio je monografiju o srpskom diplomati, ekonomisti i istoričaru Č. Mijatoviću: Grof Čedomilj Mijatović. Viktorijanac među Srbima, Dosije i Pravni fakultet, Beograd 2006, i preveo i priredio njegove memoare na srpskom: Grof Čedomilj Mijatović, Uspomene balkanskog diplomate, Radio televizija Srbije, 2008. Bavi se anglo-američkim viđenjima Balkana u 19. i 20. veku, balkanskim studijama, komunističkim zločinima na Balkanu, i istorijom pesimizma u zapadnoj Evropi.

Oženjem je Galjinom Ognjanov, vanrednim profesorom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Imaju sina Stefana.

Podelite ovaj članak: