Dragnich_Alex

Prof. dr Aleks Dragnić (Repablik, Vašington, 22. februar 1912 — Mičelvil, Merilend 10. avgust 2009) je bio akademik SANU kao inostrani član, član Krunskog saveta i nosilac Velikog krsta Kraljevskog ordena Belog orla. Radio je kao američki univerzitetski profesor političkih nauka na univerzitetu Vanderbilt i bio je stručnjak za Jugoslaviju i Srbiju.

Nakon predavanja na Kejs Vestern univerzitetu u Klivlendu, postao je ataše za kulturu i odnose sa javnošću u američkoj ambasadi u Beogradu, od 1947. do 1950. Ovo mesto oblikovalo je čitavu njegovu karijeru. Kancelar Univerziteta Vanderbilt Harvi Branskomb, u misiji vlade SAD, sastao se sa Dragnićem u Beogradu. Bio je toliko impresioniran da mu je ponudio imenovanje za vanrednog profesora, ukoliko odluči da napusti vladinu službu.

Predavao je na univerzitetu Vanderbilt u saveznoj državi Tenesi od 1950. do 1978. godine, a predsedavao je odeljenjem ѕa političke nauke od 1964. do 1969. godine. 1970. godine je dobio naradu Tomas Džeferson za svoje izvanredne zasluge na Vanderbiltu.

Nakon penzionisanja sa Vanderbilt univerziteta, Dragnić je predavao na Univerzitetu Vašinton i Li u Leksington, Virdžinija, i bio istraživač na Huverovom institutu u Stanfordu, Kalifornija. Bio je predsednik Južnog udruženja političkih nauka i potpredsednik Američkog udruženja za političke nauke.

Napisao je 11 knjiga među kojima je najpoznatiji udžbenik „Glavne evropske vlade“ (1961.) koji je doživeo devet izdanja. Veoma značajna je i „Titova obećana zemlja“ – gde oštro kritikuj jugoslovenski komunistički sistem, objavljena je 1954. godine, koja je usledila posle njegovog službovanja u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, između 1947. i 1950. godine. Nakon ove knjige usledila je oštra reakcija jugoslovenskih vlasti i njemu je zabranjen povratak u Jugoslaviju. 1992. objavio je knjigu „Srbi i Hrvati – borba u Jugoslaviji“, a svoju poslednju knjigu „Srbija kroz vekove“ objavio je 2004. godine.

Dragnić je bio stručnjak za slavistiku i poznavalac političke situacije u Jugoslaviji od njenog osnivanja 1918. godine i objavio je niz knjiga, članaka, komentara i prikaza o Jugoslaviji i Srbiji. Često je bio pozivan od strane američkih novinara da da komentar na trenutna zbivanja u Jugoslaviji. Javno je kritikovao bombardovanje Jugoslavije u Američkim televizijskih emisijama i svojim kolumnama.

Prof. Dragnić je predavao i na Univerzitetu Vašington i Li, bio saradnik istraživač pri Huverovom institutu u Stefordu, u Kaliforniji, služio kao predsednik Udruženja za političke nauke Juga i potpredsednik Američkog udruženja za političke nauke. Nakon penzionisanja postaje emeritus univerziteta Vanderbilt.

Vlada Srbije Dragniću je 2002. godine dodelila orden „Jugoslovenske zvezde prvog reda“, za zasluge na unapređenju imidža Srba i Srbije u SAD.