Vitorovic Dragomir

Prof. dr Dragomir Vitorović (Beograd, 17. septembar 1926 — Beograd, 23. jul 2015) bio je srpski hemičar, profesor Univerziteta u Beogradu, akademik SANU i član Krunskog saveta.

Završio je Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Beogradu gde je u martu 1950. godine počeo da radi kao asistent. Doktorirao je hemiju na istom fakultetu 1956. godine. U zvanje docenta izabran je 1957. godine i predavao predmet Hemijska tehnologija. U zvanje redovnog profesora izabran je 1973. godine. Bio je više godina šef Katedre za primenjenu hemiju. Bio je jedan od osnivača Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju 1961. godine. Bio je predsednik Srpskog hemijskog društva 1977-1981, a od 1982. i počasni predsednik.

Oblasti njegovog naučnog delovanja bile su hemijska tehnologija i geohemija iz kojih je objavio preko 170 naučnih radova, 2 patenta, 10 monografija, 12 udžbenika, 20 stručnih radova, 160 radova predstavljenih na naučnim skupovima.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) izabran je 1981. godine, a za redovnog 1991. godine. U periodu od 1998. do 2002. bio je sekretar Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU. Bio je član odbora SANU u pripremi knjige 100 najznamenitijih Srba.