Rođen 27. jula 1956. u Beogradu

Diplomirani pravnik – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, januar 1981.

Postao je Član Advokatske Komore (položio ispit u Vrhovnom Sudu Srbije) 1984. godine.

Od 1982. radi kao advokat. Specijalizovao se u oblasti pravne regulative stranih investicija.

Pravni savetnik Njegovog Kraljevskog Visočanstva Prestolonaslednika Aleksandra II

Direktor beogradskog Instituta za geopolitičke studije od 1996. Tokom ovog perioda Institut je izdao sledeće naslove, pored organizovanja mnogih okruglih stolova, konferencija za novinare itd.

Geopolitičko okruženje Srba (1997)

Kosovo i Metohija – izazovi i odgovori (1997)

Ignacio Ramonet: Geopolitika haosa (1998)

’Velika Albanija’ – koncept i moguće posledice (1998)

Osnove doktrine odbrane Republike Srpske (1999)

Geopolitička raskršća (2000)

Partnerstvo za mir i Savezna Republika Jugoslavija (2001)

Visoki funkcioner nevladine organizacije Savet za demokratkse promene Srbije. Poslednji projekat ’Žrtve komunističkog režima od 1944. do 1956. u Srbiji’.

Od 2001. godine kada je osnovan, predsednik je Atlanskog Saveta Srbije i Crne Gore, nevladine oragnizacije koja lobira za evro-atlanske integracije i vrednosti. Atlanski Savez je član ATA, koja tesno sarađuje sa NATO paktom.

Avgusta meseca 2004. godine je postavljen od strane vlade Srbije i Crne Gore na mesto direktora Fonda za reformu sistema odbrane. Na toj funkciji je bio do 31. maja 2006. godine. Fond se bavio prometom nekretnina vojske Srbije i Crne Gore i obezbedjivanjem sredstava za izgradnju stanova, nabavku opreme i socijalne programe.

Od 2006. godine do avgusta 2007. godine savetnik je za pravna i ekonomska pitanja rektora i vlasnika Megatrend Univerziteta, najvećeg privatnog Univerziteta u Srbiji.

Od avgusta 2006. godine do danas je na čelu Equest, investicionog fonda koji je do sada investirao u razne infrastrukturne projekte u Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori oko milijardu evra.

Po nalogu Njegovog Visočanstva Princa Aleksandra II Karađorđevića postavljen je za člana upravnog odbora zadužbine Kralja Petra I na Oplencu.

Podelite ovaj članak: